Кампеный падрыхтаваны Папскай радай «Justitia et Pax». У ім упершыню сістэматызаваны і ўніфікаваны галоўныя ідэі сацыяльнага вучэння Каталіцкага Касцёла, пачынаючы ад энцыклікі папы Льва XIII «Rerum novarum», абнародаванай у 1895 г., да сучаснага навучання Касцёла. Кампендый зьяўляецца сінтэзам сацыяльнай дактрыны Каталіцкага Касцёла.

Раздзел дзесяты прысвечаны тэме аховы навакольнага асяроддзя.

СПАМПАВАЦЬ